ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Ωτορινολαρυγγολόγος
​Λαζαρίδης Νικόλαος
έχει αναλάβει πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων ρινός και παραρρινικών κόλπων (ιγμορείων),
οι οποίες αποτελούν μέρος της επιτυχημένης πορείας του, στον κλάδο της ωτορινολαρυγγολογίας.

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων που έχει αντιμετωπίσει ή είναι σε θέση να αντιμετωπίσει στο μέλλον, ο Ωτορινολαρυγγολόγος:

Γενικές επεμβάσεις

 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
 • Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινικών κόλπων
 • Διάνοιξη γναθιαίου κόλπου (ιγμορίου)
 • Καυτηριασμός και συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κογχών
 • Αισθητική ρινοπλαστική

Ωτολογικές επεμβάσεις

 • Τυμπανοτομή
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων
 • Τυμπανοπλαστική
 • Μαστοειδεκτομή
 • Αναβολοτομή
 • Αφαίρεση εξοστώσεων και προωτιαίου επάρματος
 • Πλαστική αποκατάσταση αφεστώτων ώτων

Επεμβάσεις στον τράχηλο –
​σιαλογόνους αδένες

 • Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
 • Αφαίρεση κύστης τραχήλου
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα και παρωτίδας

Επεμβάσεις στο φάρυγγα

 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Διατομή χαλινού γλώσσας –χείλους
 • Φαρυγγο-υπερωϊοπλαστική για αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας

Επεμβάσεις στο λάρυγγα

Φωνοχειρουργική – μικρολαρυγγοσκόπηση για αντιμετώπιση διαταραχών στις φωνητικές χορδές όπως πολυπόδων, κύστεων, οζιδίων, οιδήματος Reinke, νεοπλασιών λάρυγγος